„… viszem a magyar verset mindenüvé, ahol a szívek kinyílnak és vágyakoznak utána…”

Szeleczky Zita

 

A Nekézsenyi Községi Önkormányzat,  a Szeleczky Zita Alapítvány és az Együtt Nekézsenyért Egyesület ismét meghirdette az

„Üzennek a csillagok” Szeleczky Zita Szavalóversenyt,

ebben az évben középiskolás diákok részére, melyre 2016. április 16-án, szombaton 14:00 órakor került sor a nekézsenyi Idősek Otthona Nagytermében.

Hagyományteremtő jelleggel, tavaly első alkalommal hirdettük meg versenyt, mellyel Szeleczky Zitának, a múlt század egyik legnagyobb színművésznőjének, az egyik legszebben verset mondó művésznek kívántunk emléket állítani, úgy, hogy a szép magyar vers előtt is tiszteleghessünk.

Szeleczky Zita anyai ágon nekézsenyi származású volt, nyári vakációit többnyire itt töltötte a rokonoknál, barátoknál. Mindig jó szívvel gondolt vissza az itteni emberekre, akiknek tulajdonságai, gesztusai visszaköszöntek egy- egy általa megformált színpadi, vagy filmszereplő alakjában.

Annyira szerette a kis települést, hogy végakarata szerint itt alussza örök álmát szerettei körében a nekézsenyi temetőben. Hagyatékának egy része is a faluban létrehozott Szeleczky Zita Emlékházban kapott helyet.

Legendás volt gyönyörű versmondása, az emigráció nehéz évtizedeiben a világ minden táján élő magyaroknak sokszor csak ő előadásai, verses-dalos estjei jelentették a kapcsolatot a szeretet hazával.

Tavaly általános iskolásokat fogadtunk, az idén az Ózdi járás középiskolásainak hirdettük meg a szavalóversenyt, melyre az Ózdi járásban lévő középiskolák tanulóinak jelentkezését vártuk két kategóriában I. kategória: 12-15 évesek, II. kategória: 16-19 évesek.

Szeleczky Zita életútját ismerve tudtuk, hogy mint középiskolás diák, a budapesti Veres Pálné Gimnáziumban és a miskolci Tóth Pál Leánygimnáziumban tanult, melynek utódintézménye a mai Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium.

Felvettük a kapcsolatot a két intézménnyel és meghívtuk őket is az idei szavalóversenyre. A Veres Pálné Gimnázium ugyan most nem képviseltette magát, de itt volt a Szent Margit Gimnázium, mely iskola diákjai már több alkalommal, vettek részt Szeleczky Zitára emlékező programon.

Az Ózdi járás szinte minden középiskolája képviseltette magát, melyen a következő eredmények születtek:


Az első kategória nyertesei:

-I. helyezett: Vattay Angelika, Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium; felkészítő tanár Duvalovszki Éva

Vattay Angelika I. kategória I. helyezett

-II. helyezett: Tóth Norbert, Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium, felkészítő tanár Duvalovszki Éva

Tóth Norbert I. kategória II. helyezett

-III. helyezett: Szőcs Anett, Ózd József Attila Gimnázium, felkészítő tanár Németh Anita

Szőcs Anett I. kategória III. helyezett

A második kategória nyertesei:

-I. helyezett: Szabó Blanka, Budapest Szent Margit Gimnázium; felkészítő tanár Tilles Béláné

Szabó Blanka II. kategória I. helyezett

-II. helyezett: Kolozsi Zsolt, Putnok Gomba Levente Gimnázium, felkészítő tanár: Sándorné Gyurcsik Erika

Kolozsi Zsolt II. kategória II. helyezett

-III. helyezett: Farkas Dorottya, Budapest Szent Margit Gimnázium; felkészítő tanár: Dr. Jávor-Szelid Veronika

Farkas Dorottya II. kategória III. helyezett

Különdíjasok:

Takács Péter , Ózd József Attila Gimnázium; felkészítő tanár: Németh Anita

Takács Péter átveszi a különdíjat Balogh Kittitől Takács Péter nekézsenyi versmondó Emlékdíjat kapott

Pethő Melinda, Budapest Szent Margit Gimnázium; felkészítő tanár: Tilles Béláné

Pethő Melinda különdíja Szabó Józsefnétől Pethő Melinda

Rátz Márk, Ózd Bródy Imre Szakképző Iskola; felkészítő tanár: Rinyu Gáborné, Kiss Éva

Rátz Márk átveszi a különdíjat Orosz Margittól Rátz Márk különdíj

A versenyen értékes jutalmak kerültek kiosztásra és több különdíj is gazdára talált.

7 zsűri tag értékelte a versenyzőket:
Uj-Tózsa Csabáné /Nekézseny polgármestere, zsűrielnök/
Bánfalvi Lászlóné /Ózdi Könyvtár nyug. igazgatója, ENE alelnöke/
Dr. Hárosné Schmaldienst Mária /Szeleczky Zita Alapítvány kurátora/
Szabó Józsefné /Nekézsenyi Általános Iskola nyug. igazgatója/
Varga Béláné /Nekézsenyi Általános Iskola nyug. tanítónője/
Orosz Margit /író, költő, pedagógus/
Mihály Eszter Laura /Mályinka alpolgármestere, pedagógus/

Résztvevő diákok:

ISKOLA TANULÓ NEVE FELKÉSZÍTŐ NEVE KATEGÓRIA VÁLASZTOTT VERS
Budapest, Szent Margit Gimnázium SZABÓ BLANKA Tilles Béláné II. József Attila: A Dunánál
Budapest, Szent Margit Gimnázium PETHŐ MELINDA Tilles Béláné II. Sajó Sándor: Magyarnak lenni
Budapest, Szent Margit Gimnázium FARKAS DOROTTYA Dr. Jávor-Szelid Veronika II. Wass Albert: Üzenet haza
Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium MATÓ ZSUZSANNA Duvalovszki Éva I. Tompa Mihály: Múlt ,jelen,jövő
Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium VATTAY ANGELIKA Duvalovszki Éva I. Faludy György:Honvágy
Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium TÓTH NORBERT Duvalovszki Éva I. Dsida Jenő:Psalmus Hungaricus
Ózd, József Attila Gimnázium BAGI LEVENTE Németh Anita I. Mikula István: De szeretnék
Ózd, József Attila Gimnázium SZŐCS ANETT Németh Anita I. Tamás István: Tiéd ez az ország!
Ózd, József Attila Gimnázium TAKÁCS PÉTER Németh Anita I. Wass Albert: Ébredj magyar!
Ózd, Gábor Áron Szakképző Iskola RÁTZ MÁRK Rinyu Gáborné; Kiss Éva II. József Attila: Gyermekké tettél
Ózd, Gábor Áron Szakképző Iskola LAKATOS MÁRIA Katona Tiborné II. Tóth Árpád: Álarcosan
Ózd, Bródy Imre Szakképző Iskola MESTER KITTI Molnár Dávid és Dunai Réka II. József Attila: Kései sirató
Putnok, Gomba Levente Gimnázium ELEK VANDA Igo Zoltán I. Tamás István: Tiéd ez az ország
Putnok, Gomba Levente Gimnázium KOLOZSI ZSOLT Sándorné Gyurcsik Erika II. Juhász Gyula: Trianon
Putnok, Gomba Levente Gimnázium URBÁN DZSENIFER Igo Zoltán II. Bajza József: Sóhajtás

 A program zárásaként a résztvevők koszorút helyeztek el a művésznő síremlékénél, majd megtekintették a Szeleczky Zita Emlékházat, valamint megnézték a Hagyományok Háza kiállításait.

Gratulálunk a nyerteseknek.

A sok ajándék mellett még egy budapesti kirándulással is megajándékoztuk a helyezetteket. Együtt ellátogatunk a Petőfi Irodalmi Múzeumba.

A verseny támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

Partnerszervezők: Szeleczky Zita Alapítvány

Verseny tervezői, szervezői, lebonyolítói:
Uj-Tózsa Csabáné /Nekézseny polgármestere-zsűrielnök/
Bánfalvi Lászlóné /ENE alelnök, zsűri tag/
Tózsa-Bánfalvi Gábor, ENE elnökségi tag: média- és webfelelős- hangtechnika, a verseny logójának szerkesztője
Balogh Kitti /ENE elnök/

További segítők:
Findura Judit, könyvtáros /Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár/- fényképek készítése
Csörgőné Csépányi Krisztina, könyvtáros /Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár/- ózdi szavalók toborozása

Bódán Gáborné, ENE elnökségi tag: gazdasági alelnök- Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumból érkező gyermekek szállítása
Szabó Mónika, ENE tag- készétel, nyomdai termékek szállítása
Vass László, ENE tag- ózdi gyermekek szállítása
Füzér Gabriella, ENE tag- díjak beszerzésének segítése
Váraljai Tímea, magyar nyelv- és irodalom szakos és ének-zene szakos tanárnő- narrátor
Lukács Józsefné, önkormányzati dolgozó- a Szeleczky Zita Emlékház bemutatása

Köszönjük mindenkinek, aki segítette munkánkat.

A Borsodi Regionális Televízió (BRTV) 2016.04.21-én a Körzeti Híradóban leadott felvételét Szavalóversenyünkről megtekinthetik az alábbi linken:

A Szavalóversenyen készült fotók elérhetőek az Emlékek kertjében.