Együtt Nekézsenyért Egyesület honlapjának működtetéséről szóló adatkezelési tájékoztató

 

Ön az Együtt Nekézsenyért Egyesület által működtetett oldalon jár.

 

Egyesületünk elérhetőségei:

Székhelyünk címe: 3646 Nekézseny, Zrínyi Miklós utca 8.

Az adatkezelő telephelye: 3646 Nekézseny, Zrínyi Miklós utca 8.

A weboldalunk címe: www.egyuttnekezsenyert.hu

e-mail: egyuttnekezsenyert@gmail.com

 

A honlap üzemeltetése során a Szolgáltató hozzáfér a látogatók IP címéhez.

Ezt az adatot azzal a céllal kezeljük, hogy honlap és a szolgáltatásaink működését ellenőrizni tudjuk, ezáltal tudjuk javítani az egyes tartalmakat, funkciókat, illetve kiszűrni a visszaéléseket.

 

A honlapon elérhető szolgáltatások:

 

Hírlevél

 

Weboldalunkon önkéntes és kifejezett hozzájárulással feliratkozhat hírlevél-listánkra, melyben értesülhet Egyesületünk életéről és közelgő eseményeiről.

Ehhez keresztnevét és e-mail címét szükséges megadnia, mely személyes adatokat a Szolgáltató számítógépes hálózatán (elektronikus formában), a levelezési listáról vezetett nyilvántartásban tárol.

Az adatokat a Szolgáltató a hírlevélről való leiratkozásig tárolja, melyet bármikor megtehet.

Az adatokhoz a honlap üzemeltetője fér hozzá.

 

Interakció a Facebookkal

 

A honlapon a látogatók igénybe vehetik a Facebook közösségi oldal egyes szolgáltatásait.

 

A weboldal cikkeit kapcsolatban a látogatók használhatják a Facebook közösségi platform „Tetszik” és „Megosztás” funkcióit.

 

A „Kapcsolat” menüpont „Vendégkönyv” alpontjában a látogatók kifejezhetik az Egyesület tevékenységével és honlapjával kapcsolatos véleményüket. A beküldött vélemény megjelenik mind a „Vendégkönyvben”, mind az Egyesület Facebook-oldalán.

 

Ezekben az esetekben az adatkezelés Egyesületünk és a Facebook érdekkörében is történik, így közös adatkezelés történik.

 

A szolgáltatónak nincs közvetlen kihatása a Facebook adatkezelési tevékenységére, így a tárolt adatok körére és módjára sem.

 

A Facebookkal folytatott interakciók nyilvánossága a látogató Facebook-fiókjának beállításaitól függ.

Erről részletesebben: https://hu-hu.facebook.com/help/213802165366955?helpref=popu https://hu-hu.facebook.com/help/213802165366955?helpref=popular_topicslar_topics

 

A Facebook, mint adatkezelő hivatalos neve és székhelye:

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland

 

Kapcsolatfelvétel a Facebook adatvédelmi tisztviselőjével: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Rendezvényre feliratkozás

 

A honlap egyes cikkeinél fennáll annak lehetősége, hogy a látogató online jelezze részvételi szándékát. Ennek célja a rendezvényen résztvevők számontartása, szükség esetén értesítése.

Részvételi szándék jelzése során az alábbi adatok kerülnek tárolásra:

  • Résztvevő neve
  • E-mail címe
  • Telefonszáma (opcionális)

Az adatok 5 évig, a Szolgáltató számítógépes hálózatán kerülnek tárolásra

Az adatokhoz a honlap üzemeltetője, valamint az adott rendezvény megszervezésével megbízott egyesületi tag fér hozzá.

 

Szavazatok leadása

 

A honlap egyes cikkeinél előfordulhat, hogy lehetőség van szavazatleadásra, közvéleménykutatás céljából. Ilyen lehet például egy fénykép-készítő verseny.

A honlap szolgáltatója ilyenkor a szavazó választását és IP-címét tárolja, mely párosításra a többszöri szavazás elkerülése miatt van szükség.

Az adatok 5 évig, a Szolgáltató számítógépes hálózatán kerülnek tárolásra.

Az adatokhoz a honlap üzemeltetője, valamint az adott szavazáshoz kapcsolódó cél megvalósításával megbízott egyesületi tag fér hozzá.

 

 

Képek a weboldalon

 

Egyesületünk életének bemutatása céljából a honlap képeket tartalmaz, melyek egy részén természetes személyek képmása is szerepel.

A képek megosztása az érintettek hozzájárulásával történik.

A képek –tiltakozás hiányában- a honlap működése során, a Szolgáltató számítógépes hálózatán kerülnek tárolásra.

A képekkel kapcsolatos személyiségi jogi, valamint szerzői jogi panaszok jelzésére a egyuttnekezsenyert@gmail.com e-mail címen van lehetőség.

 

Videók a weboldalon

 

Az Egyesület a honlapon –élete bemutatása céljából- tevékenységével kapcsolatos videókat tesz közzé a YouTube videómegosztó platform segítségével. Ilyenkor a YouTube-ra feltöltött videó elérhetősége az Egyesület honlapjának forráskódjába kerül beágyazásra.

Az Egyesület az általa feltöltött videók esetében megbizonyosodik arról, hogy az érintettek, akiknek képmását tartalmazza a mozgókép, hozzájárulnak ahhoz.

Az Egyesület által feltöltött videók -tiltakozás hiányában- az Egyesület működése során, a YouTube számítógépes hálózatán kerülnek tárolásra.

Az Egyesület által feltöltött videókkal kapcsolatos személyiségi jogi, valamint szerzői jogi panaszok jelzésére a egyuttnekezsenyert@gmail.com e-mail címen van lehetőség.

 

Azon videókkal kapcsolatban, amelyeket nem az Egyesület osztott meg, további információ: https://www.youtube.com/reportabuse

 

Adatfeldolgozó bevonása

A tárhely szolgáltató gondoskodik a honlapunk elérhetőségéről, biztonságáról, a látogatottsági visszajelzésről, illetve tükrözés révén az adatok visszaállíthatóságáról. A hírlevél szolgáltató teszi lehetővé, hogy egységesen vagy címzett csoportokat alkotva jutassunk el hírlevelet a feliratkozott olvasókhoz.

A tárhelyszolgáltató neve, elérhetősége

Neve: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-882068

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Email cím: support@dotroll.com

Honlap: www.dotroll.com

Adószám: 13962982-2-42

 

Sütik (cookie-k) kezelése!

Az oldalon a következő okokból használunk cookie-kat:

  • felhasználói munkamenet tárolására,
  • az oldalunk ismertségének növelése,
  • statisztikák gyűjtésére.

A munkamenetet egyszerűsítő sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A felhasználói munkamenet tárolására vonatkozó süti  használata elengedhetetlen a weblap szakszerű működtetése során. Ennek megnevezése local_storage_support_test.

 

 

Az oldalunk népszerűsítése (kereső reklámozás) érdekében Google Adwords szolgáltatást használunk. Ez a szolgáltatás sütiket (cookie-kat) használ abból a célból, hogy mérni tudjuk az AdWords hirdetések hatékonyságát. Google Adwords működéséhez kapcsolódó süti tárolási időtartama 30 nap. A Google Analitycs szolgáltatást a honlapunk használatának részletesebb elemzésére használjuk. Ez a szolgáltatás is sütiket (cookie-kat) használ. A Google Analitycs által használt sütiket 6 hónapig tárolják.

A sütik által tárolt információkat (beleértve a Érintett IP-címét) a Google Inc. az Egyesült Államokban működő szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.

A Google Inc. az alábbi felületen közli az Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételeket (ez tartalmazza a cookie- kezelésének, letiltásának leírását is): https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A bejegyzések Facebookon történő megosztása sütik használatát igényli. A Facebook felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát a következő felületen érheti el. https://www.facebook.com/policies?ref=pf.

 

Ismerje meg az adatainak védelméhez fűződő jogait!  

Hozzáférés joga

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk a személyes adatainak kezeléséről. Kérésére 30 napon belül írásban tájékoztatjuk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Helyesbítés és törlés joga

Ön írásban kérheti a személyes adatainak (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Kérésére a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül visszajelzést küldünk. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül válaszolunk.

 

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is tőlünk.

 

Adatok hordozhatóságának joga

Ön írásban kérheti a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak rendelkezésre bocsátását. Az adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban 30 napon belül kaphatja meg.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • ha vitatja a személyes adatok pontosságát,
  • ha az adatkezelés jogellenesnek találja, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • ha nekünk már nincs szükségünk a személyes adatara az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
  • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapíthatóvá válik, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztató és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel. Ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmére közösen találhassunk megoldást! 

Amennyiben mégis panaszt szeretne tenni, vagy segítségre van szüksége az igényének érvényesítéséhez, jogában áll a felügyeleti hatósághoz fordulni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

telefon: +36-1-391-1400;

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogos igényét polgári peres eljárásban is érvényesítheti. Keresetét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék felé nyújthatja be.