FIGYELEM, VERSÍRÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSA

 

Az Együtt Nekézsenyért Egyesület a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesülete (MANE)
közreműködésével versíró pályázatot hirdet Szeleczky Zita, Nekézsenyi származású
színésznő tiszteletére.

Az Együtt Nekézsenyért Egyesület 2025-ben antológiát tervez kiadni, Szeleczky Zita
színművésznő születésének 110. évfordulója alkalmából. A kiadványba beválogatott
művek szerzői jogosultak 1 db tisztelet példányra, amelyet postacímükre az Együtt
Nekézsenyért Egyesület juttat el.

A pályázat témája: Szeleczky Zita élete, munkássága, Nekézsenyhez való kötődése,
hazaszeretete lehet.

Nevezési díj nincs.

A pályázaton a MANE tagok mellett bárki részt vehet. Gondolunk itt a Nekézseny
környékén élő és alkotó költőkre is.

A pályázat koordinátora: Andók Veronika

A pályaműveket elektronikus úton az egyuttnekezsenyert@gmail.com e-mail címre kell megküldeni. A levél tárgyába kérjük beírni: „Szeleczky Zita versíró pályázat”

A pályázatra benyújtott vers címe mellé jeligét kérünk megadni. A jelige egy szó lehet, pl.: tavasz, számot nem tartalmazhat.

A pályázat beadási határideje: 2024. 07. 20.

A pályázat feltételei:

Egy szerző egy pályaművet nyújthat be.
Csak első közlésű művel lehet pályázni, amelyet az értékelés közzététele előtt más
helyen nem lehet közzétenni.

A szerző a pályázat beküldésével nyilatkozatot tesz arra, hogy a beküldött mű a saját szellemi terméke. Egyben tudomásul veszi, hogy a pályázati mű esetleges
megjelentetéséért anyagi juttatás nem illeti meg.

A pályaműveket word formátumban várjuk, maximális terjedelem 38 sor sorközökkel
együtt!

A pályaműveket 5 tagú zsűri fogja elbírálni a szerzők neve nélkül, a pályázati vers címe
mellé megadott jeligével.
A zsűrizést követően az elért eredményről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázatok díjazása:

Az első három helyezett mű szerzője tárgyjutalomban és oklevélben részesül. Minden további díjazott emléklapot kap, digitális formában.

A hivatalos eredményhirdetésre és a díjkiosztásra a Nekézsenyi Hagyományőrző Napon Nekézsenyben, 2024. augusztusában kerül sor.
Tisztelettel és barátsággal várjuk pályázataitokat, üdvözlettel: A szervezők
***