Az esztendő végéhez közeledve Uj-Tózsa Csabáné polgármester asszonnyal az egyesületet érintő év végi események megvalósításáról és a jövő évre vonatkozó tervekről tartottunk múlt héten több alkalommal is megbeszélést.

Szerencsére tervekben és ötletekben most sincs hiány, színes, élményekben és programokban gazdag időszaknak nézünk elébe.

Néhány esemény lebonyolítására még az idei évben sor kerül, és vannak már jelenleg is zajló munkálatok, melyek ezek megvalósítását segítik elő. A háttérben folyamatos a tervezési és előkészítési munka mind az egyesület, mind a polgármesteri hivatal részéről.

Itt szeretném megköszönni egyesületünk alkalmazottjának Andók Veronikának a kitartó munkáját, és sok erőt kívánok a továbbiakban is ehhez a szerteágazó, sokszor kimerítő és összetett munkához.

Mivel foglalkoztunk az utóbbi időben és milyen terveink vannak a jövőre nézve?

Jelenleg folyik a Nekézsenyi Edzőterem átköltöztetésének előkészítése, és az Együtt Nekézsenyért Egyesület irodahelyiségének kialakítása. Mindezért köszönettel tartozunk az önkormányzatnak.

Ez jelentős mérföldkő az egyesület életében, hiszen az új helyen még több eszközzel, jobb körülmények biztosításával és a szórakozási lehetőségek szélesebb kínálatával állhatunk a település lakóinak rendelkezésére.

A tervek szerint az edzőterem az épület régi szárnyába költözik át, ahol egyenlőre egy teremben tudjuk fogadni a sportolási lehetőségekre vagy kikapcsolódásra vágyó látogatókat. Később reméljük további közös ötleteink is megvalósulhatnak.

Idén a szja 1%-os felajánlásokból 194.175 Ft-tal támogatták egyesületünket, és ezzel településünk közösségi életét, mely összeget hamarosan -a tavalyi évhez hasonlóan- az edzőterem kisértékű eszközeinek fejlesztésére fordítunk. Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak akik úgy döntöttek, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával minket támogatnak, segítségükért hálásak vagyunk, és ha lehet felajánlásaikra a jövőben is számítunk.

Az épület ugyanezen szárnyában kerül kialakításra az egyesület iroda helyisége is, melyhez Restás Tibor a Nicron Kft. ügyvezető igazgatója nyújt támogatást a nyári KolorCountry nekézsenyi programján a kürtőskalács sütéséből származó bevételt még kiegészítve, azt az egyesület részére tárgyi felajánlás formájában biztosítva. Erről később fotókkal jelentkezünk. Támogatását ezúton is szeretnénk megköszönni.

Mindezeken kívül a megbeszélés érintette az idei évben még hátralevő lebonyolításra kerülő programokat:

* 2019. november 16-án 10:00-tól székhelymódosító- és alapszabálymódosító közgyűlést tartunk a Balogh Béni Közösségi Házban, melyre várjuk szeretettel egyesületünk tagjait, és az érdeklődőket is

* 2019. november 16-án jótékonysági bált szervezünk az Együtt Nekézsenyért Egyesület és a  Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és Citerazenekar 5 éves fennállásának megünneplésére a Balogh Béni Közösségi Házban

* Ajánló: 2019. november 24-én vasárnap a Hosanna zenekar 10 éves fennállása alkalmából szeretetvendégséggel egybekötött ünnepi koncert és megemlékezés lesz, melyre szintén szeretettel várjuk az érdeklődőket a Balogh Béni Közösségi Házban, református gyülekeztünk szervezésében

* megrendezésre kerül 2019. november 30-án 11:00 órai kezdettel a plakátokon is meghirdetett pingpong versenyünk, melyre folyamatosan várjuk a jelentkezők nevezését személyesen az edzőteremben, vagy Nagy Bencénél a 06/20-485-0730-as telefonszámon. Nevezési határidő: 2019.11.28.

* egyesületünk idén is részt vesz a közös adventi gyertyagyújtáson

A fenti eseményekről bővebb tájékoztatást nyújtunk hamarosan. További programokról, pályázatok benyújtásáról, jövő évi tervekről is hírt adunk majd.

Hálásan köszönjük a polgármesteri hivatal által biztosított lehetőségeket és a folyamatos segítséget.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük mindenkinek aki munkájával, ötleteivel, tagdíjának befizetésével, az egyesület életében való részvételével segítette az előrejutásunkat, terveink megvalósítását.

Tisztelettel: Balogh Kitti, elnök