Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör

 A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg újra meg nem szerzi magának.”

Kodály Zoltán

 

 

2014 őszén alakult ez a régi-új együttes, több mint 20 évnyi csönd után.

Luca báli fellépés

A Pávakörök az 1970-es években a televízió Röpülj, páva! című népdalvetélkedőjének hatására alakultak sorra az országban. Nekézseny korán, az 1970-es évek elején bekapcsolódott a mozgalomba, Igó István tanár, iskolaigazgató, karnagy vezetésével, aki évek hosszú során át irányította a népdalgyűjtő és daloló közösséget. Kántortanítóként került Nekézsenybe 1939-ben, élete, munkássága összeforrt a közösség életével.

 

Egész generációkat tanított, nagyszülőktől az unokákig. Köztiszteletben álló ember volt, nemcsak a faluban, hanem a térségben is. Élete volt a zene, vezetett gyermek és felnőtt kórust, citerazenekart, furulya együttest és ő volt a térségi pávaköri mozgalom motorja is.

Nóta est0036

Az 1959-ben alakult Földművesszövetkezeti Férfikórus nemcsak a megyében volt ismert, hanem az országban is.

1463753_10202827531791659_3215209582244206603_n

Az 1950-es években még Tánczenekar is működött a községben, melynek oszlopos tagja volt. Lánya, Igó Lenke apja nyomdokaiba lépve szintén zenei pályára lépett, a Magyar Rádió Gyermekkórusának karnagya volt.

A faluban élénk zenei élet zajlott.1976- ban vendégül látták Vass Lajos, Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőt és karnagyot,1978-ban a Béres Trió volt a Dalolj velünk! című népdalest vendége.

pávakörről0004 pávakörről0003

A valamikori Pávakör tagjai, az asszonyok és férfiak az igazi népművészettel ismerkedtek meg akkor, és a dalok segítségével őrizték meg, adták tovább Nekézseny és a Hegyhát értékes népi hagyományait. Több, mint 20 éves fennállásuk alatt az összetartozás és örökségük őrzésének élményén túl nagy sikereket mondhattak magukénak a helyi és vidéki fellépéseiken. Műsoraikat a Magyar Rádió és Televízió több ízben közvetítette.

Három alkalommal kaptak kiváló minősítést.

Nóta est0024 Pávakör

Pávakörös csapat 1 pávakörről0005

10898005_10203098476045096_1840442047338653653_n

Méltó örököse a valamikori körnek ez a mostani, mely egy fél évvel ezelőtt alakult Fekete Józsefné kezdeményezésére az Együtt Nekézsenyért Egyesület keretében. A jelenlegi tagok között hárman vannak, akik már a régi Pávakörnek is alapító tagjai voltak. A lelkesedés,a közös éneklés öröme megmaradt sok év után is és az éneklő asszonyokhoz rögtön csatlakoztak a citerázó férfiak, akik segítettek feleleveníteni a régi népdalokat,felidézni a korabeli hangulatot. Citeráik igazi népzenei kincsek, hiszen zömmel 30-40 évesek. Közülük 5 citerás fiatalon is, olyan lelkesen vett részt a munkában, mint most.

11178267_373638869490845_4540107006295845468_n

A Hagyományőrző Pávakör repertoárja egyre bővült, rendszeresekké váltak a próbák és a tavalyi év végén, a Luca Bálon már be is mutatkoztak a falu lakóinak.

2015.április 18-án pedig részesei lehettek a Szeleczky Zita 100.születésnapjára emlékező Centenáriumi Ünnepségnek, így széles körben is megismerhették őket.

 

 

Bánfalvi Lászlóné-Fekete Józsefné